Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 13

1 maart 2012


Voorwoord

In vorige nieuwsbrieven (nummer 7 en 10 in februari respectievelijk oktober 2011) hebben wij al eens aandacht besteed aan de Kascommissiegids. Wij hebben de auteur hiervan, Maarten den Ouden, bereid gevonden om zijn visie te geven op financiële VvE-zaken.

Bijgaand het tweede artikel hoe meer rendement te halen uit VvE-spaartegoeden. Wij bevelen zijn adviezen graag aan bij besturen en kascommissies van VvE's.


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


Haal meer rendement uit de banktegoeden van uw VvE (deel 2)


Een goede kascommissie is goud waard!

In de vorige nieuwsbrief zagen we dat uw VvE extra inkomsten kan genereren door banktegoeden op spaarrekeningen tegen een aantrekkelijke(re) rentevergoeding te plaatsen. In deze tweede aflevering geven we u daarbij een aantal aandachtspunten.


Liquiditeitsbegroting

Om optimaal te kunnen profiteren van rente-inkomsten, is het zaak om een prognose op te stellen van de inkomsten en uitgaven van uw VvE.

De inkomsten van een VvE zijn goed voorspelbaar. Het bedrag dat aan eigenaarsbijdragen kan worden verwacht is immers elke maand gelijk en ook de tijdstippen van ontvangst zijn bekend. Ook de uitgaven zijn goed te voorspellen aan de hand van de exploitatiebegroting, eventueel in combinatie met het beleidsplan van het bestuur.

Als in een jaar groot onderhoud is gepland, kan aan de hand van de met het onderhoudsbedrijf gemaakte werkafspraken en geldende betaaltermijnen ook worden bepaald wanneer en voor welke bedragen rekeningen moeten worden voldaan.


Afromen

Over het tegoed op de betaalrekening zal uw VvE meestal geen of een heel lage rente ontvangen. Voor maximale rente-inkomsten zal het saldo van de betaalrekening moeten worden geminimaliseerd.

Spreek dus in het bestuur af dat bij een tegoed op de betaalrekening groter dan € X het meerdere moet worden overgeboekt naar een spaarrekening.

Die € X is het bedrag dat toereikend is om normaal gesproken de facturen voor de komende maand te betalen. Het deel van het saldo van de betaalrekening dat niet op korte termijn nodig is voor betalingen, moet dus worden afgeroomd naar de spaarrekening.


Schatkistbewaarder

Als uw VvE een eigen penningmeester heeft, is deze natuurlijk belast met het beheer van de liquiditeiten (het geld van de VvE). Om maximale rente-inkomsten te kunnen krijgen, zullen niet alleen de geldstromen goed in de gaten moeten worden gehouden, maar ook de ontwikkelingen op de spaarmarkt moeten worden gevolgd en van tijd tot moeten er gelden van de ene rekening naar de andere rekening worden overgeboekt.

Want het is best denkbaar dat het om een maximaal rendement te krijgen nodig is om het geld van de VvE bijvoorbeeld te spreiden over de betaalrekening, een spaarrekening met beperkingen, een spaarrekening zonder beperkingen en een deposito.

Dit gepuzzel en geschuif met geld kost best tijd en uw penningmeester heeft waarschijnlijk al een behoorlijke kluif aan de 'normale' administratie.

Dus misschien moet u overwegen om een ander bestuurslid als 'treasurer' (geldbeheerder of schatkistbewaarder) aan te stellen. Iemand die het leuk vindt om te puzzelen en te schuiven en daarmee voor uw VvE geld te verdienen.
VvE-beheerder

Een professionele VvE-beheerder zal zeker oog hebben voor de mogelijkheden om meer rendement te halen uit de banktegoeden, maar in de praktijk gebeurt het vaak niet. Dus zeker als uw VvE de administratie uitbesteed heeft aan een VvE-beheerder, is het advies ook om binnen uw VvE een treasurer te benoemen die in goede afstemming met de VvE-beheerder de geldstromen optimaliseert.


Bewaking

Een waarschuwing is op zijn plaats. Financiële puzzelaars hebben een meer dan gemiddelde neiging om grenzen te overschrijden. Er zijn legio voorbeelden van penningmeesters die gelden van een vereniging gebruikten om, voor zichzelf of voor de vereniging, in strijd met de afspraken, 'even' te beleggen, bijvoorbeeld in aandelen.

En dat heeft in veel gevallen geleid tot financiële en persoonlijke schade. Regelt u dus een structurele bewaking op de treasurer. U kunt dat op twee manieren bereiken:

  • Breng functiescheiding aan tussen de 'financiële puzzelaar' en de penningmeester: de puzzelaar (treasurer) geeft overboekingsopdrachten aan de penningmeester en de penningmeester doet de daadwerkelijke geldoverboekingen;

  • Laat elke overboeking controleren door een tweede persoon en regel dat deze tweede persoon altijd inzicht heeft in de stand van alle rekeningen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van internetbankieren is dit eenvoudig te realiseren.


DNB-garantieregeling

Al eerder is in de Alzio-nieuwsbrieven aandacht gegeven aan de DNB-garantieregeling. Bij faillissement van een bank garandeert De Nederlandsche Bank, ook voor VvE's, dat tegoeden tot maximaal € 100.000 per bankvergunning worden terugbetaald.

Natuurlijk is dit ook een aandachtspunt voor de treasurer. De garantie geldt per bankvergunning. Dus als uw VvE geld spaart bij twee banken die commercieel onder twee verschillende namen opereren maar tot hetzelfde bankconcern horen met gebruik van dezelfde bankvergunning, geldt de garantie maar één keer.

Zo zijn Alex en BinckBank allebei onderdeel van BinckBank N.V.; als uw VvE € 80.000 op een spaarrekening bij Alex heeft staan en € 70.000 bij BinckBank, is slechts een bedrag van € 100.000 gegarandeerd.

Checkt u bij twijfel dus even het register van De Nederlandsche Bank.


Begroting

Door in de begroting een reële schatting op te nemen van de te verwachten rente-inkomsten voor het komende jaar, wordt het liquiditeitenbeheer minder vrijblijvend. Het is toch eigenlijk raar dat een ledenvergadering van een VvE met een banktegoed van circa € 2 ton akkoord gaat met een begroting waarbij voor rente-inkomsten een bedrag van slechts € 2.000 is opgenomen.

Misschien moet u nu even kritisch naar de begroting van uw eigen VvE kijken?

In de volgende nieuwsbrief: wat heeft de kascommissie met het rendement op banktegoeden te maken?Auteur: drs. Maarten den Ouden, registeraccountant.
Maarten den Ouden is auteur van De Kascommissiegids voor VvE's.
Bezitters van deze gids kunnen gratis checklists downloaden van de website www.kascommissiegids.nl en gratis gebruik maken van de vraagbaakfunctie.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.