Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 17

18 december 2012


Voorwoord

Dit is het zesde en laatste nummer van 2012. Hierin is wederom een keur aan nieuws, tips en hints opgenomen.

Wij zijn benieuwd naar uw eigen ervaringen of standpunten. Stuur deze in via info@alzio.nl of het contactformulier op onze site.


Inhoudsopgave

In/uit de praktijk (3)

Toch geld terug na faillissement

Hoe energiebelasting terug te krijgen?

Hoe houdt de VvE haar financiële huishoudboekje op orde?


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


Fijne feestdagen en een prettig nieuwjaar!


Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen. En hopen dat u veel goede voornemens gaat nemen in het nieuwe jaar 2013 met of voor uw Vereniging van Eigenaren (VvE).


In/uit de praktijk (3)


Ieder VvE-lid draagt verplicht bij aan een meerjarenreservefonds voor het groot onderhoud. En dat kan na een aantal jaren flink oplopen. Maar wat gebeurt daarmee als u het appartement verkoopt of naar de erfgenamen gaat?

Het is in de wet zo geregeld dat u uw aandeel in het reservefonds niet terug kunt krijgen of vorderen. Het wordt geacht in de verkoopprijs te zitten en gaat daardoor automatisch over naar de nieuwe eigenaar. Het is dus zaak om regelmatig na te (laten) kijken of de periodieke bijdragen de kosten en reserveringen voldoende dekken. Maar ook niet meer dan dat!


Toch geld terug na faillissement


Wij hebben u al eens gewezen op wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een faillissement van een VvE-beheerder (nieuwsbrief 14 van maart 2012). Op 20 november jongstleden heeft ABN AMRO aangekondigd dat zij 90% van de schade vergoeden aan de betreffende VvE's ter grootte van zo'n € 1.450.000. Voor de resterende 10% hebben de VvE's een vordering in de failliete boedel.

Dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de gedupeerde VvE's en werd mogelijk omdat in de tenaamstelling een toevoeging was opgenomen die verwees naar de VvE; Remeda VvE V.V. inzake VvE <naam>.


Hoe energiebelasting terug te krijgen?


De overheid heeft de energiebelasting in het leven geroepen om te regelen dat wie meer vervuilt ook meer betaalt. Er zijn een aantal tarieven die steeds hoger worden naar mate er meer wordt gebruikt. Een VvE met blokverwarming komt al snel in de tweede en/of derde schijf terecht, omdat er op één aansluiting onevenredig veel energie wordt afgenomen.

In de wet staat echter dat de energiebelasting moet worden geheven naar de onderscheidende WOZ-waarderingen, zodat het totale gebruik kan worden gedeeld door het aantal appartementen. Indien er per jaar meer dan 5.000 m³ wordt afgenomen wordt de volgende schijf bereikt en wordt er teveel belasting betaald.

Ook bij het gebruik van veel elektragebruik (parkeergarage) kan de belasting te hoog zijn. De sprong naar de tweede elektraschijf wordt gemaakt bij 10.000 Kwh. per jaar.

In geval er meerdere meters dan wel leveranciers zijn, kunnen door de optelling van het gebruik per meter de grenswaarden worden overschreven waardoor er belasting teruggevraagd kan worden.

Er is een gespecialiseerd bureau dat dergelijke aanvragen op basis van 'no cure - no pay' uitvoert. U kunt ze bereiken via info@buuroo-energiebelasting.nl.


Hoe houdt de VvE haar financiële huishoudboekje op orde?


Dat weet u precies als u het nieuwe boek 'Financiën van de VvE' hebt gelezen, geschreven en in eigen beheer uitgebracht door Maarten den Ouden. Hij publiceerde al eerder 'De Kascommissiegids', waar wij aandacht aan hebben besteed in deze nieuwsbrief (zie hierna).

Het boek kost € 23,95 en bevat 144 pagina’s met korte en makkelijk leesbare teksten voor elke VvE-bestuurder en voor elke appartementseigenaar die geïnteresseerd is in het financiële reilen en zeilen van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Concrete tips om geld voor uw VvE te besparen en om fraude en financiële missers te voorkomen. Met uiteraard een heldere uitleg van de wettelijke voorschriften en de regels uit de model-reglementen over onder andere de jaarrekening, de reserve groot onderhoud en de incassoprocedure.

Alzio kan zich geheel vinden in de stellingen in het boek. Alzio werkt al grotendeels op de wijze die in het boek wordt aanbevolen. Zo staan bankrekeningen nooit op naam van Alzio, maar altijd op naam van de VvE zelf. Wij kennen een duidelijke toerekening van het meerjarenonderhoudsfonds naar de jaarlijkse exploitatie. Ook kennen wij een accorderingsmethode waarbij de facturen gescand worden voorgelegd aan de verantwoordelijke binnen de VvE alvorens tot betaling over te gaan.

Kortom, ieder VvE (bestuurs-) zou het boek gelezen moeten hebben.

Wilt u eerdere artikelen over dit onderwerp nalezen? Bekijk dan onze nieuwsbrieven:

- Nummer 7 (februari 2011)
- Nummer 10 (oktober 2011)
- Nummer 12 (februari 2012)
- Nummer 13 (maart 2012)


Auteur: drs. Maarten den Ouden, registeraccountant
Maarten den Ouden is auteur van De Kascommissiegids voor VvE's.
Bezitters van deze gids kunnen gratis checklists downloaden van de website www.kascommissiegids.nl en gratis gebruik maken van de vraagbaakfunctie.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.