Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Webapplicatie 'Mijn Alzio'

Hét informatiecentrum vóór en dóór uw VvE

Alzio wil het beheren en besturen vergemakkelijken door zo veel mogelijk zaken elektronisch te laten verlopen. 'Mijn Alzio' is een modern hulpmiddel dat 7 x 24 uur beschikbaar is via internet. Mijn Alzio is alleen toegankelijk voor leden van uw VvE.

Documenten

Leden van uw VvE kunnen documenten raadplegen zoals de splitsingakte, het huishoudelijk reglement, de jaarrekening(en), de agenda en de notulen van vergaderingen, het meerjarenonderhoudsplan, contracten met leveranciers, enzovoort. In feite bepaalt de VvE welke documenten op 'Mijn Alzio' worden geplaatst en voor hoe lang.

Contactgegevens

In Mijn Alzio kunnen niet alleen de leden worden geregistreerd, maar ook de bij het complex betrokken bouwer(s) en onderhouder(s).

Vergaderingen

Bovendien kunnen vergaderingen (bestuur- en (bijzondere) ALV's) worden gepland en kan er automatisch een agenda worden gemaakt. Op dezelfde wijze zijn notulen te maken.

Meldingen

VvE-leden kunnen ook een melding van bijvoorbeeld een storing in 'Mijn Alzio' zetten. Daarvan wordt automatisch een e-mail gestuurd aan de beheerder, huismeester of lid van de Technische Commissie. De voortgang kan ook worden bijgehouden, zodat bestuur, commissie of VvE-lid te allen tijde kan zien hoe de vlag ervoor staat.

Zo wordt ook een historie opgebouwd wat er allemaal gebeurd is met het complex. Hierdoor ontstaat een objectief beeld van de staat-van-onderhoud van uw complex.

Forum

'Mijn Alzio' kent tevens een forum, waar informatie kan worden gedeeld of kan worden gediscussieerd met VvE-leden onderling, of met bestuur of commissies.

Links

Tot slot kan er aantal links worden opgenomen naar andere interessante informatiebronnen op internet.

Informatie per post

Wenst uw VvE of individuele leden de op Mijn Alzio geplaatste informatie per post te ontvangen, dan kan dat uiteraard ook.

Impressie Mijn Alzio

Klik op de onderstaande screenshots voor een grotere weergave.