Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

De AVG en cameratoezicht

Camera’s ophangen in uw appartementencomplex; mag dat zomaar?

Voorwaarden:

  • Er moet een ‘gerechtvaardigd belang’ zijn, bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen en bewoners.
  • Cameratoezicht mag als u geen andere mogelijkheid ziet voor de beveiliging. Cameratoezicht moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.
  • De VvE moet een privacytoets uitvoeren waaruit blijkt dat de belangen van de VvE zijn afgewogen tegen de belangen van de bewoners.
  • Iedereen moet ervan op de hoogte zijn dat er cameratoezicht is (bijv. met bordjes).
  • De camera mag niet in de woningen of op straat opnames maken. Er mag alleen gefilmd worden als dat absoluut noodzakelijk is.
  • De camerabeelden mogen maximaal vier weken worden bewaard.
  • Voor een besluit om cameratoezicht toe te passen, hebt u een meerderheidsbesluit in de ALV nodig.