Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Een nieuwe wet en nieuw modelreglement

De Wet verbetering functioneren VvE’s schrijft o.a. voor dat elke VvE een minimumbedrag in het reservefonds moet sparen voor het uitvoeren van grootonderhoud. Dat gebeurt idealiter op basis van een goed meerjarenonderhoudsplan. Een alternatief is jaarlijks 0,5 procent van de herbouwwaarde aan het reservefonds toe te voegen.

Deze verplichting kan forse gevolgen hebben voor de hoogte van de VvE-bijdrage, die op zijn beurt weer gevolgen heeft voor de waardering van de woningen. De wet biedt de VvE ook de wettelijke mogelijkheid om een lening aan te gaan. Wij adviseren u graag over de consequenties die het heeft voor uw VvE.

Modelreglement

De afgelopen jaren heeft een werkgroep van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe modelreglement. Onlangs is het Modelreglement 2017 verschenen. Dit reglement is alleen van toepassing voor nieuwe splitsingen, maar belangrijke onderdelen zijn ook goed toepasbaar in het huishoudelijk reglement van bestaande VvE’s. Voor u als bestuurder is het van belang om de opties te kennen. Laat het ons weten.