Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

In/uit de praktijk (10)

Een VvE-lid stelde ons de vraag wat de voorzitter geheel zelfstandig mag beslissen. Dus zonder afstemming met zijn collega-bestuursleden en mede-eigenaren. Het antwoord daarop is simpel: vrijwel niets!

Zoals in een eerdere nieuwsbrief (nummer 16 van 8 november 2012) is vermeld, is de Algemene Leden Vergadering (ALV) het 'hoogste' besluitvormend orgaan binnen een VvE. Bevoegdheden van de ALV kunnen niet gedelegeerd worden aan een bestuur. De ALV kan wel een mandaat geven aan een bestuur, bijvoorbeeld om de goedgekeurde begroting uit te voeren. Echter iedere afwijking van de begroting boven een bepaald belang of bedrag vereist goedkeuring van de ALV. Doet de voorzitter of het bestuur dit niet dan is hij/zij persoonlijk aansprakelijk.

Er is één uitzondering: calamiteiten met een groot risico voor mens, dier of op grote schade zoals brand, lekkage, inbraak etc. In dat geval is het bestuur zelfs verplicht om snel adequate maatregelen te (laten) treffen. Het is dan wel verstandig zo spoedig mogelijk daarna verantwoording af te leggen aan de VvE-leden.