Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Legionellapreventie: wat kunt u zelf doen?

Alweer bijna 20 jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door een van de grootste legionellarampen in de geschiedenis, bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel. En nog steeds is het legionellagevaar de wereld niet uit. De laatste jaren neemt het aantal besmettingen zelfs weer toe. Wat kunt u zelf doen om uw waterinstallatie legionellavrij te houden? Tips van de inspecteur.

Marco de Koe, inspecteur bij PWN: “Legionella kan van nature in alle soorten water voorkomen. Onder bepaalde omstandigheden bestaat het risico dat het aantal bacteriën zich snel vermeerdert, vooral in stilstaand water van 25°C tot 45°C. Aan dat water wil je niet blootgesteld worden: legionella kan – via inademing - infectie aan de luchtwegen veroorzaken. Soms met milde griepachtige klachten tot gevolg die vanzelf overgaan, maar in het ergste geval uit besmetting zich in de veteranenziekte ofwel legionellaontsteking, een ernstige longontsteking. Bij onze controles op collectieve drinkwaterinstallaties letten we dan ook scherp op legionellarisico’s.”

Zorgplicht bij collectieve installaties

De verantwoordelijkheid voor die collectieve installaties ligt bij beheerders en eigenaren. Marco: “Zij zijn verplicht hun drinkwaterinstallatie veilig aan te bieden voor gebruikers, van personeel tot klanten. Daarvoor moeten de installatie en het beheer voldoen aan de wettelijke eisen. Bij een aantal drinkwaterinstallaties, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, hotels, zwembaden, sauna’s, campings en gevangenissen gaat die wettelijke zorgplicht nog een stuk verder. Eigenaren en beheerders van deze zogeheten ‘prioritaire installaties’ moeten met een up-to-date risicoanalyse en beheerplan kunnen aantonen dat ze de juiste maatregelen nemen om legionella te voorkomen. Denk aan twee keer per jaar watermonsters nemen, het periodiek spoelen van tappunten, het registreren van temperaturen en het uitvoeren van controles op terugstroombeveiligingen.”