Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Wat betekenen de miljoenennota en het regeerakkoord voor de woningmarkt in 2018?

Hoewel wij nog niet weten wat het nieuwe kabinet precies voor woningeigenaren in petto heeft, hierbij een opsomming wat wel bekend is voor 2018.

  • Het maximale hypotheekbedrag voor een woning is gedaald naar 100% van de waarde (was 101%). Dus de bijkomende kosten kunnen nog alleen dit jaar worden meegefinancierd. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs;
  • De hypotheekrenteaftrek wordt gemaximeerd op 49,5% (was 50% en daalt jaarlijks met een 0,5% tot 38% maar vanaf 2020 versneld met 3% per jaar), wat alleen eigenaren treft die in de hoogste belastingschijf vallen. Door hypotheekrente vooruit te betalen kunt u wellicht hiervan profiteren en tegelijkertijd besparen op de ‘vermogenstaks’;
  • De fiscale restschuldregeling komt te vervallen waardoor de rente van de restschuld niet meer aftrekbaar is. Verkoopt u uw woning die onder water staat nog vóór 31 december, dan mag u de rente van de restschuld nog 15 jaar aftrekken;
  • Voor ouderen wordt het veel moeilijker om een hypotheek af te sluiten omdat veel strenger wordt gekeken naar de maandlasten in verhouding tot het inkomen nu en straks en de waarde van de woning in verhouding tot het hypotheekbedrag. Er wordt daarbij weinig rekening gehouden met het vermogen (waaronder de overwaarde van een woning). Dit verschilt echter sterk per hypotheekverstrekker;
  • Woningeigenaren met een (vrijwel) volledig afgeloste hypotheek (geschat op 1 miljoen huishoudens, veelal wat ouderen). De wet Hillen wordt afgeschaft wat inhoudt dat deze groep dan een eigenwoningforfait moet gaan betalen waarvan ze tot nu toe vrijgesteld waren. Dat eigenwoningforfait, thans 0,75% van de WOZ-waarde, gaat waarschijnlijk wel omlaag naar 0,6%;
  • De gemiddelde WOZ-waarde zal naar verwachting in 2018 5 tot 7% stijgen. Mocht u de indruk hebben dat dit bovenmatig is in uw situatie, dan kunt u overwegen bezwaar te maken al dan niet via een daarin gespecialiseerd bureau;
  • Betaalde een gemiddeld gezin (3500 kWh elektra, 1.500 M3 gas) in 2017 nog € 60 aan opslag duurzame energie wat in 2018 stijgt naar € 100. Ook de energiebelasting zal stijgen. Dus energiebesparingsmaatregelen kunnen lonen;
  • Het forfaitaire rendementspercentage over vermogen (w.o. uw aandeel in het reservefonds van de VvE) daalt voor sparen naar 1,30% (was 1,63%) en voor beleggen (om te verhuren) naar 5,38% (was 5,39%);
  • En tot slot: verplicht sparen voor VvE's als gevolg van de Wet verbetering functioneren VvE's: zie onze vorige nieuwsbrief.

Bron: websites Vereniging Eigen Huis d.d. 19 september 2017 en Financieel Dagblad.