Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Producten

Kwaliteitstoets

De kwaliteitstoets houdt de invuller een spiegel voor hoe zijn/haar VvE er voor staat qua organisatie, financiële gezondheid en de staat van onderhoud. Dit kán leiden tot nieuwe inzichten en verbeterpunten. Of is een bevestiging dat de VvE het allemaal prima voor elkaar heeft. De samenvatting van de resultaten inclusief score ontvangt u per e-mail.

Doe de kwaliteitstoets

Checklists

Om het besturen en beheren van een VvE te professionaliseren heeft Alzio de kwaliteitstoets en de checklists 'Kenmerken van een VvE' respectievelijk 'Effectief besturen van een VvE' ontwikkeld.

Kenmerken van een VvE

De checklist is bedoeld om misvattingen/–verstanden te voorkomen door VvE-leden meer bewust te maken van hun rechten en plichten. De checklist is gratis mits deze onder alle leden wordt verspreid en wordt besproken op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden.

Effectief besturen van een VvE

Deze checklist is primair bestemd voor het bestuur van een VvE. Bestuursleden zijn veelal vrijwilligers die zich graag inzetten voor de VvE, maar niet altijd over de juiste bestuurlijke kennis en ervaring beschikken. Onze 10-puntenlijst biedt handvatten tot c.q. een hulpmiddel voor het effectief besturen van een VvE.

Ook deze checklist is gratis tegen een kleine tegenprestatie. Wij verwachten van het bestuur dat ze bereid is tot een (zelf)evaluatie door aan te geven of en hoeverre het besturen voldoet aan de genoemde criteria. En indien dat nog niet helemaal het geval is, in samenwerking met Alzio een plan te maken om dat te bereiken en binnen welke termijn.