Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Stap 1
De VvE als organisatie Ja Nee Weet niet
1. Bestaat het bestuur uit een oneven aantal leden? ?
2. Wordt er ten minste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden?
3. Zijn er notulen van genomen besluiten en afgesproken acties van de laatste twee jaar beschikbaar?
4. Zijn de VvE en alle bestuursleden de laatste 2 jaar vrij van juridische procedure(s)? ?
5. Hebben alle leden 50% of minder van de stemmen? ?
6. Beschikt de VvE over een zodanig huishoudelijk reglement dat rechten en plichten evenwichtig zijn verwoord?
7. Bestaat uw complex uit één VvE? ?
Stap 2
De financiële gezondheid van de VvE: algemeen Ja Nee Weet niet
8. Worden de periodieke bijdragen van VvE-leden op een rekening gestort die op naam van de VvE staat met tenminste één bestuurslid als rekeninghouder?
9. Is de (externe) beheerder slechts gemachtigd voor de rekening(en)?
10. Is er een procedure/protocol voor debiteurenbeheer?
Stap 3
De financiële gezondheid van de VvE: begroting Ja Nee Weet niet
11. Is er een begroting voor het lopende boekjaar?
12. Is er een post 'klein onderhoud' begroot?
13. Is er een aparte reservering voor groot onderhoud en/of renovatie?
Stap 4
De financiële gezondheid van de VvE: jaarrekening Ja Nee Weet niet
14. Is er een jaarrekening beschikbaar die niet ouder is dan 18 maanden? ?
15. Wijkt de jaarrekening niet meer dan 10% af van de begroting van hetzelfde jaar? ?
16. Heeft de VvE een collectieve opstalverzekering afgesloten inclusief de appartementsclausule? ?
17. Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gesloten?
18. Beschikt de VvE ook over een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering?
Stap 5
De staat van onderhoud Ja Nee Weet niet
19. Is er een door een deskundige opgesteld bouwkundig rapport (of vergelijkbaar document) van minder dan vier jaar oud waarin de bouwkundige staat van het appartementencomplex wordt beschreven?
20. Is er een schriftelijk plan voor het onderhoud voor de komende jaren?
21. Sluit het opbouwen van de reserves voor groot onderhoud voldoende aan bij het onderhoudsplan?
22. Is uw VvE vrij van aanschrijvingen van overheidsoverwege tot verbetering van het onderhoud? ?