Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Werkwijze

Alzio werkt snel, degelijk en vanuit een ruime ervaring aan uw belang, zowel voor particuliere eigenaren als voor het collectieve belang.

Gegevensinventarisatie

Na het tot stand komen van het contract tussen uw VvE en Alzio inventariseren wij een groot aantal van belang zijnde gegevens. Dat betreft onder andere het ledenbestand van de VvE, de inhoud van de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement, de financiƫle data, waaronder de begrotingen, servicekostenberekeningen, jaarverslag, het meerjarenonderhoudsplan, notulen van vergaderingen en commissies, afgesloten contracten, enzovoort.

Deze gegevens worden ingevoerd in Mijn Alzio, de internetapplicatie ofwel uw databank. Mijn Alzio is uw gegevensbron die te allen tijde via internet bereikbaar is. Vervolgens wordt samen met het bestuur de inhoud van deze gegevens besproken en wordt in gezamenlijk overleg beslist of mutaties gewenst zijn.

Gebouwbeheer

Tot de vaste waarde van Alzio behoort het gebouwbeheer. Indien een storing of verbeterpunt aangaande het appartementencomplex zich voordoet, kan dit via Mijn Alzio gemeld worden, waarna de medewerker van Alzio, afhankelijk van het mandaat, direct actie kan ondernemen om het probleem aan te pakken. De voortgang van de melding is voor alle betrokkenen via Mijn Alzio te volgen. Ook indien de melding is afgerond, wordt dat op deze wijze bekendgemaakt.

Elke melding wordt bovendien in Mijn Alzio opgeslagen, zodat ook na vele jaren terug gekeken kan worden naar wat er zich in het verleden heeft afgespeeld.

Externe diensten

Voor een aantal vormen van dienstverlening (zoals schoonmaak en schilders- en loodgieterswerkzaamheden) heeft Alzio een overeenkomst gesloten met gespecialiseerde bedrijven van goede naam en faam. Indien mogelijk bundelt Alzio de diensten van deze externe dienstverleners, teneinde voor de aangesloten VvE's de beste inkoopcondities te verkrijgen.